Aktuelt    |    Til foreninger    |    Til firmaer    |    Til private    |    Udlejning    |    Om AIKC    |    Kontakt    |    Til Forsiden

Ans Idræts og
Kultur Center


Ans Søpark 30
8643 Ans By

Cafeteria

Cafeteriet kan bookes ved henvendelse til hallen. (Tlf. 29635794)
Prisen fremgår af gældende prisliste.

Det påhviler brugerne at rydde op efter sig. Evt. manglende oprydning medfører faktura efter gældende prisliste (min. ½ time). Rengøring er med i prisen.

I lejeprisen er inkluderet borde og stole. Porcelæn kan lejes ved udfyldelse af bestillingsliste hvoraf priserne også fremgår.

Ved lukkede arrangementer kan der bestilles forplejning hos hallen.
Brugerne må selv medbringe forplejning – dog skal der for drikkevarer betales proppenge efter gældende prisliste.