Aktuelt    |    Til foreninger    |    Til firmaer    |    Til private    |    Udlejning    |    Om AIKC    |    Kontakt    |    Til Forsiden

Ans Idræts og
Kultur Center


Ans Søpark 30
8643 Ans By

Formål

Institutionens formål er at drive og vedligeholde et idræts- og kulturcenter i Ans
AIKC er et sted, hvor egnens borgere – på tværs af generationer – kan dyrke sport, gå til kulturelle aktiviteter, og i det hele taget hygge sig i fritiden.

Centeret indeholder for tiden følgende lokaler:
• Hal til idræts- og kulturformål.
• Opvarmningshal/gymnastiksal
• Motionscenter.
• Varmtvandsbassin
• Cafeteria
• Mødelokaler
• Væresteder og andre klubhusfaciliteter m.m.

Til opfyldelse af institutionens formål er det opgaven at opføre og drive de for formålets opfyldelse nødvendige bygninger, samt fremskaffe de nødvendige midler til dækning af omkostningerne herved.

Opsamling af overskud ved driften ud over det, som er nødvendigt for konsolidering m.v., er ikke i sig selv noget formål, hvorfor udlejningspris/brugerbetaling skal holdes så lavt, som muligt.