Aktuelt    |    Til foreninger    |    Til firmaer    |    Til private    |    Udlejning    |    Om AIKC    |    Kontakt    |    Til Forsiden

Ans Idræts og
Kultur Center


Ans Søpark 30
8643 Ans By

Lej andet

Det er også muligt at leje/bestille andre ting i hallen.

Rengøring Pris  
  450,00 pr. time
 
Pris  
2 Højtalere med mixerpult 600,00 pr. dag
Ekstra Højtaler 125,00 pr. stk.
Trådløs mikrofon 185,00 pr. stk.
Evt. tilkøb af hjælp til opstilling aftales med centerleder    
     


Andre retningslinjer
:

Omklædningsrum
Omklædningsrummene skal efterlades i ryddelig stand efter anvisninger fra AIKC. Efterleves dette ikke kan der blive tale om betaling for dette.

Nøgler
Der kan udleveres nøgler til lokalerne. (F-nøgler til fodboldområdet og H-nøgler til hallen). Det er de enkelte sportsudvalg der er ansvarlig for at meddele AIKC hvem der skal have nøgler. Det er sportsudvalget der er ansvarlig for at inddrive nøgler fra dem der ikke længere skal bruge dem. Bortkomne nøgler erstattes efter gældende priser. AIKC kan til en hver tid forlange nøgler inddraget.
AIKC udsender 1-2 gange årligt liste med nøglebrugere til sportsudvalgene til revision.

Stævner
Der skal være en ansvarlig leder til alle sportsstævner. Liste med stævneleder(e) skal være synlig (opslagstavle) ved stævnets start.