Aktuelt    |    Til foreninger    |    Til firmaer    |    Til private    |    Udlejning    |    Om AIKC    |    Kontakt    |    Til Forsiden

Ans Idræts og
Kultur Center


Ans Søpark 30
8643 Ans By

Lej hele hallen

Det er muligt at leje hallen til diverse arrangementer. Der er f.eks. tidligere afholdt julefrokoster, banko, halfest, mv.

Idrætshallen Pris
Inkl. rengøring  
   
 1 time 600,00
 2 timer 1.150,00
 3 timer 1.600,00
 4 timer 2.000,00
 Ønskes der leje af hallen i mere end 4 timer aftales pris med
 centerlederen.
 

Det er også muligt at leje det tilstødende opvarmningsrum.

Opvarmningsrummet Pris  
Inkl. rengøring 200,00 pr. time

Vil du gerne have længerevarende arrangementer kan det aftales individuelt på favorable vilkår med centerleder. Og vil du f.eks. gerne leje både hallen og cafeteriet er der selvfølgelig også rabat.

Idrætshallen
Idrætshallen bookes hos kommunen, når det gælder idrætslige aktiviteter.
Andre aktiviteter bookes hos hallen (Tlf. 29 63 57 94), som så sørger for at booke hos kommunen. Aktiviteter der ikke afregnes af kommunen afregnes fra AIKC til brugeren efter gældende prisliste.
Det påhviler brugerne at rydde op efter sig. Evt. manglende oprydning medfører faktura efter gældende prisliste (min. ½ time). Rengøring er med i prisen.

Harpiks
Efter endt træning skal der, for de hold der må bruge harpiks, bruges harpiksfjerner inden de forlader halområdet.

Opvarmningsrum
Opvarmningsrummet er en del af idrætshallen og udlejes sammen med denne.
Ved særskilt henvendelser på opvarmningsrummet skal evt. lejer af hallen spørges.
Vederlag for rummet tilfalder AIKC efter prisliste.