Aktuelt    |    Til foreninger    |    Til firmaer    |    Til private    |    Udlejning    |    Om AIKC    |    Kontakt    |    Til Forsiden

Ans Idræts og
Kultur Center


Ans Søpark 30
8643 Ans By

Mødelokaler

Vi har lokaler i forskellige størrelser.
Alt fra 12 personers mødelokaler til stor idrætshal.

Mødelokalerne kan bookes ved henvendelse til hallen. (Tlf. 29 63 57 94)
Prisen fremgår af gældende prisliste.
Evt. forplejning skal bestilles senest 48 timer før arrangementet.
Brugerne må selv medbringe forplejning – dog skal der for drikkevarer betales proppenge efter gældende prisliste.
Det påhviler brugerne at rydde op efter sig. Evt. manglende oprydning medfører faktura efter gældende prisliste (min. ½ time). Rengøring er med i prisen.