Aktuelt    |    Til foreninger    |    Til firmaer    |    Til private    |    Udlejning    |    Om AIKC    |    Kontakt    |    Til Forsiden

Ans Idræts og
Kultur Center


Ans Søpark 30
8643 Ans By

Udvidelse af motionscenter i AIKC godt på vej

Som man kunne læse i Midtjyllands Avis d 23. juni, rykker en udvidelse af motionscenteret i AIKC nogle skridt nærmere.

LAG Silkeborg, der er en forening der støtter landdistrikterne har nemlig bevilget 350.000 kr. til projektet, under forudsætning af at AIKC skaffer de resterende penge fra anden side, eksempelvis fra andre offentlige eller private fonde.

Det er meget positivt med denne bevilling fra LAG, som giver os stor optimisme med hensyn til frembringelse af de resterende midler, siger formand for AIKC Johannes V, Hansen,

Planen er en udvidelse af motionsafdelingen på 250 kvadratmeter, der kommer til at koste 1,7 millioner, og som er en del af en større 10 årsplan for AIKC.

Pga. stor tilgang i motionsafdelingen lægger den nu også beslag på dele af selve hallen, så flere idrætsgrene vil på den måde få gavn af udvidelsen.

De byggeplaner der ligger længere frem i tiden, handler om flere omklædningsrum, større depot rum og udbygning af indgangspartiet.
Som en del af 10-årsplanen for AIKC skal motionscenteret udvides 250 kvadratmeter for 1,7 mio. kr.
Som en del af 10-årsplanen for AIKC skal motionscenteret udvides 250 kvadratmeter for 1,7 mio. kr.